Wynagrodzenie

Cena usługi zależy od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy. Wynagrodzenie ustalane jest na podstawie umowy z klientem w oparciu o zakres zlecenia w myśl art. 225 ustawy o radcach prawnych (tekst jednolity Dz.U.02 nr 123 poz. 1059 z późn. zm.).
Posiłkowo warunki wynagrodzenia ustalane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radce prawnego ustanowionego z urzędu.
(Dz. U. z dnia 3 października 2002 r. z późn. zm.)