Prawo Własności Intelektualnej

Wśród przykładowych usług świadczonych przez Kancelarię w tej materii można wskazać:

  • doradztwo w kwestiach naruszenia praw autorskich,

  • przygotowywanie umów przenoszących prawa autorskie i prawa pokrewne,

  • wsparcie i reprezentacje w powództwach o ochronę dóbr osobistych.