Prawo Nieruchomości

W ramach obrotu nieruchomościami Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie prawne procesów nabywania i sprzedaży nieruchomości.

W szczególności Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem różnego rodzaju umów z zakresu obrotu nieruchomościami:

  • umów deweloperskich;
  • umów nabycia nieruchomości;
  • umów inwestycyjnych;
  • umów najmu;
  • umów zarządu nieruchomościami.

W ramach pozostałych usług Kancelaria:

  • reprezentuje klientów w sporach i negocjacjach z zakresu stosunków właścicielskich (w tym w szczególności w sprawach o tzw. eksmisję, wstąpienie w stosunek najmu);
  • doradza w kwestiach nabywania nieruchomości przez cudzoziemców;
  • udziela wsparcia prawnego w kwestiach roszeń o ochronę posiadania i przywrócenie stanu poprzedniego.