Prawo Cywilne

Kancelaria służy swoim Klientom pomocą w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego (tj. prawa rzeczowego w tym prawa nieruchomości, prawa umów, prawa spadkowego). Usługi Kancelarii polegają w szczególności na pomocy przy:

  1. przenoszeniu własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, w sprawach związanych z ustanowieniem służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu (dot. korzystania przez przedsiębiorstwa przesyłowe z nieruchomości klienta w związku z przebiegiem linii energetycznych, telekomunikacyjnych itd.) i innych służebności, w sprawach dotyczących zasiedzenia nieruchomości, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zastawu i hipoteki, w sprawach związanych ze zniesieniem współwłasności nieruchomości,
  2. przeprowadzaniu lub doradzaniu w zakresie postępowania spadkowego począwszy od stwierdzenia nabycia i działu spadku, przez sprawy dotyczące zachowku lub zapisów i poleceń testamentowych na sprawach związanych z odpowiedzialnością spadkobierców za długi pozostawione przez spadkodawcę,
  3. ochronie dóbr osobistych.