Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Kancelaria pomaga Klientom przejść przez proces rozwodu bądź separacji, przy uwzględnieniu specyfiki spraw. Reprezentuje ich w sprawach dotyczących m.in. władzy rodzicielskiej podziału majątku wspólnego, przysposobienia, alimentacji.