Ubezpieczenia Majątkowe i Osobowe

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach objętych umową ubezpieczenia (OC, AC, NWW, AS), a w szczególności w sprawach o odszkodowanie.

Nadto Kancelaria świadczy pomoc w sporach z ubezpieczycielami m.in. w kwestiach dotyczących wysokości należnego odszkodowania, a także w kwestiach dotyczących związanych z leczeniem i odszkodowaniem na skutek doznanego rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała.