Prawo Gospodarcze

Kancelaria świadczy pomoc prawną przy tworzeniu, likwidacji i upadłości przedsiębiorców. Nadto Kancelaria świadczy pomoc w zakresie bieżącej ich działalności. Usługi te obejmują w szczególności:

  • przygotowywanie uchwał organów spółek, druków KRS (tj. czynności z zakresu prawa spółek, ustroju i organizacji przedsiębiorców),
  • pomoc prawną w zakresie czynności handlowych (m.in. przygotowanie projektów umów, weryfikacja umów i ofert, prowadzenie negocjacji),
  • pomoc prawną z zakresu prawa papierów wartościowych, prawa wekslowego i czekowego,
  • pomoc prawną z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego,
  • pomoc prawną z zakresu prawa bankowego.