Prawo Wykroczeń

W sprawach z zakresu prawa wykroczeń Kancelaria zapewnia:

  • obronę obwinionego (osoby przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie)
  • reprezentowanie pokrzywdzonego, w tym oskarżyciela posiłkowego

Świadczenie pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa wykroczeń dotyczy w szczególności:

  • spowodowania zagrożenia w ruchu – kolizji drogowej (art. 86 k.w.)
  • prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka (art. 87 k.w.)
  • drobnych kradzieży tj. o wartości mienia do 250 zł (art. 119 k.w.)
  • związanych z naruszeniem praw pracowniczych w postaci np. nieterminowych wypłat wynagrodzenia, braku wydania świadectwa pracy